نمونه کار پارتیشن

برخی نمونه کار پارتیشن انجام شده توسط شرکت پارتیشن آرا برای آشنایی بیشتر با توانمندی های شرکت ارائه شده است. نمونه کارهای زیر شامل پارتیشن اداری ، پارتیشن دوجداره ، پارتیشن تک جداره و پارتیشن ام دی اف می باشد.

.